top of page
global music genius.png

การแข่งขันดนตรีอัจฉริยะระดับโลก
ผลลัพธ์ - ฤดูร้อน ปี


Grand Prix Award

Katrina Penman, Flute & Composition

Season Top 1 Award

Myron Romanul, Piano & Composition

Special Prize Winners

Creative Artistic Musical Genius

Boeck Lucia - Just4Sax / Qier Zhang / Stanislav Barantsov / Jinhui Liang

Expressive Musical Genius

Di Zheng / Beiyi Zhang / Xuanrui Gu / Shaobo Qi / Rong Bao / Fangyijing Huang / Tan Boyue / Zuzanna Skret / Mirei Kuroyanagi / Tianqi Huang / Yiqi Shi / Akshaya Gokul / Ruolin Yang / Pitchaya Khajornjitnon / Toni Louise Caguioa / Kaira Soin / Tiantong Yang / Chloe Cho / Swansea Siu / Aevum Mistry / Yang Ning

Poetic Artistic Musical Genius

Feng Qianxi / Wang Yaxi / Leung Ching Yi / Jiarui An / Aisling Xue / SHAVONNE LOOI SZE ERN / Nakrit Rerkratanavaraporn / Kailey Chin-Iao WONG / Zhang Tsz Sui / Gaeun Choi / Ruoming Yang / Jiao Zhiqiao / Yanyi Zeng / Natnicha Khajornjitnon / Baian Chen

Powerful Collaborative Musical Genius

Theodore Smith - CYSO Lakeshore Brass Quintet

Technical Mastery Musical Genius

XINQI JIANG / Mengqi Zhao / Yurii Padkovskyi / Cailey Chong / Kayleigh Gabbi Tran / Sou Sin U / Zhenxi Xing / Yihao Zhang / Annie Yin / Phanthira Chirathivat / Michael Wang / Yunta Kikuchi / Cooper Li / Katarzyna Hejnowicz


Composition

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Katrina Penman / Stanislav Barantsov / Yuneum Kim / Qier Zhang

Gold Prize
(Mark: 90-95)
Myron Romanul / Jinhui Liang

Silver Prize
(Mark: 80-89)
Matthew Blam / YUXIN LI

Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Liu Yun / Soham Karir
 


World Music

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Di Zheng - Bamboo Flute

Gold Prize
(Mark: 90-95)
Kaira Soin - Sitar
Fiona Wang - Gu Zheng


Silver Prize
(Mark: 80-89)
RONG BAO - Erhu

Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Not Awarded
 


Chamber Music

Platinum Prize
(Mark: 96+)
Theodore Smith - CYSO Lakeshore Brass Quintet

Gold Prize
(Mark: 90-95)
Not Awarded

Silver Prize
(Mark: 80-89)
Catherine Liu, Clement Liu
Soegijapranata Orchestra
 


Romantic

Platinum Prize
(Mark: 96+)
Eleonora Apostolidi - Piano
Cooper Li - Violin


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Sou Sin U / YIQI SHI - Piano
Wang Yaxi - Cello


Silver Prize
(Mark: 80-89)
Swansea Siu / Yunta Kikuchi - Violin
Daniel Hon - Piano


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Shen Ying - Violin
 


Modern

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Yurii Padkovskyi - Clarinet
Michael Wang - Viola
Myron Romanul - Piano


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Yanyi Zeng - Tuba
Aevum Mistry - Vocal
SHAVONNE LOOI SZE ERN - Piano


Silver Prize
(Mark: 80-89)
Toni Louise Caguioa - Piano
Singha Teshaboonyakiat - Drum set


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Hong Bo Liu - Piano
 


Classical

Gold Prize
(Mark: 90-95)
Not Awarded

Silver Prize
(Mark: 80-89)
Pitchaya Khajornjitnon - Piano
 


Age 22+

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Katarzyna Hejnowicz - Violin
Deniz YILIK - Viola
Yihao Zhang - Piano

Mengqi Zhao - Chinese Zither


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Connor McQuillan / Myron Romanul / TIANQI HUANG - Piano
Yanyi Zeng - Tuba
Jiarui An - GuitarSilver Prize
(Mark: 80-89)
Yang Ning / Chen Xuan /
Mai Zihao - Vocal


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
William Yau - Vocal
Xu Wei - Piano

 


Age 18-21

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Atahan Güler - Viola
Zhenxi Xing - Piano


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Baian Chen - Vocal


Silver Prize
(Mark: 80-89)
Jiao Zhiqiao - Piano

Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Grace Liang - Piano
 


Age 15-17

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Sou Sin U - Piano
Michael Wang - Viola
Shaobo Qi - Double Bass
Chloe Cho - Violin


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Fangyijing Huang - Guitar
Daniel Hon / Yifan Ev
an Ding - Piano
Soham Karir - Composition


Silver Prize
(Mark: 80-89)
Chaeun Park - Oboe
Lia Poh - Piano


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Grace Kwok - Cello
Zhou Tao - Piano

 


Age 13-14

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Tiantong Yang - Violin
Zuzanna Skret - Piano


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Ye Zi Qian Hui - Cello

Silver Prize
(Mark: 80-89)
Not Awarded

Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Natnawat Methajarunithikul - Vocal
 


Age 11-12

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Nakrit Rerkratanavaraporn - Piano
Xuanrui Gu - Cello

Cooper Li - Violin


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Pitchaya Khajornjitnon - Vocal
Wang Yaxi - Cello


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Qian Hui - Vocal
 


Age 9-10

Platinum Prize

(Mark: 96+)
SHAVONNE LOOI SZE ERN - Piano
Beiyi Zhang / XINQI JIANG - Cello


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Natnicha Khajornjitnon - Vocal
Phanthira Chirathivat / Natthita Rerkratanavaraporn - Piano


Silver Prize
(Mark: 80-89)
Leung Ching Yi - Fulte
Natnicha Khajornjitnon - Piano

Noah Lamare / Nehir Soykal - Violin


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Janet Wong - Piano
 


Age 7-8

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Feng Qianxi - Cello
Cailey Chong / Kayleigh Gabbi Tran / Tan Boyue - Piano


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Mirei Kuroyanagi / Kailey Chin-Iao WONG / Zhang Tsz Sui - Piano
Aevum Mistry - Vocal
TIANNUO HU - Electronic Organ


Silver Prize
(Mark: 80-89)
Gaeun Choi / Ruoming Yang / Akshaya Gokul / Ruolin Yang - Piano
Chloe Hengyu Wang - Violin


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Karen Zeng - Violin
Tang Yu - Piano

 


Age 4-6

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Aisling Xue - Piano
Yunta Kikuchi - Violin

Gold Prize
(Mark: 90-95)
Annie Yin - Piano
Julia Hoisington / Tianning Zhang
 - ​Violin


Silver Prize
(Mark: 80-89)
Bhima Glomchum - ​Vocal
Sophia Zhiyao Chen - Violin


Bronze Prize
(Mark: 70-79)
Aiyang Cui - Violin
 


Creative Videos

Platinum Prize

(Mark: 96+)
Boeck Lucia - Just4Sax
J
inhui Liang


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Myron Romanul
 


Jazz

Platinum Prize
(Mark: 96+)
Not Awarded

Gold Prize
(Mark: 90-95)
Aleksandra Porsin - Vocal
 


Concerto

Platinum Prize
(Mark: 96+)
Not Awarded


Gold Prize
(Mark: 90-95)
Yunta Kikuchi - Violin

Silver Prize
(Mark: 80-89)
Shi Yunkai - Piano
 


Sonata

Platinum Prize
(Mark: 96+)
Not Awarded

Gold Prize
(Mark: 90-95)
MinQi Shi - Piano
 

bottom of page