top of page

ดาวน์โหลด E-CERTIFICATE

หากคุณเป็นผู้ได้รับรางวัล Gold/Silver/Bronze/special ให้คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด e-certificate ของคุณ

*If you are using mobile phone and couldn't find your e-certificate, try to log in to Google Drive or use desktop.

หากคุณเป็นผู้ชนะรางวัลเหรียญทอง คุณสามารถดาวน์โหลดโปสการ์ดของผู้ชนะได้ที่นี่:

(คุณยังสามารถแบ่งปันภาพและแท็กเรา Instagram/Facebook: @globalgeniusmusic 

ต้องการสั่งกระดาษใบและเหรียญ กรุณากดปุ่มด้านล่าง

รางวัลครู

ถ้าคุณเป็นครูของ ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง โปรดกรอกชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเราจะส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของคุณทันทีที่พร้อม

Teacher Awards Request Form

Thanks for your request. Our team will check the record and send the e-certificate to your email address as soon as it is ready.

 แบ่งปันชัยชนะของคุณ 

คุณต้องการให้รูปภาพของผู้ชนะปรากฏบนเว็บไซต์ โพสต์โซเชียล หรือวิดีโอตัวอย่างการแข่งขันของเราหรือไม่?

เมื่อได้รับเหรียญแล้ว ท่านสามารถส่งรูปถ่ายของท่านที่สวมใส่มาให้เราทางแบบฟอร์มด้านล่าง:

Upload photo

Thanks for submitting!

World Online Music Competitions Federation

Upcoming Competitions

WOMCF (2).png
bottom of page