top of page

ข้อกำหนดของวิดีโอ

  1. ต้องมองเห็นมือและใบหน้าของผู้สมัครอย่างชัดเจน

  2. ผู้สมัครสามารถส่งวิดีโอแยกต่างหากสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ

  3. นักบรรเลงเพลงอื่นที่ไม่ใช่เปียโนสามารถส่งการแสดงของพวกเขาโดยมีหรือไม่มีดนตรีประกอบก็ได้ กรณีมีดนตรีประกอบในวิดีโอจะไม่ตัดสินผู้แสดงร่วม เฉพาะผลงานของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นที่จะตัดสินและให้คะแนนโดยคณะลูกขุน

  4. ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะเข้าสู่มากกว่าหนึ่งหมวดหมู่หากต้องการ

3 ขั้นตอนในการสมัคร

คุณสามารถส่งวิดีโอของคุณผ่าน Youtube, Wetransfer หรือส่งเป็นไฟล์แนบทางไปรษณีย์ไปที่ globalgeniusmusic@gmail.com

2.png
3.png
4.png
bottom of page